STEL JE VOOR

Je wordt geleefd door de hectiek van alle dag. Er is een constante druk om alles te doen wat gedaan moet worden. Weken, maanden, jaren vliegen voorbij en ineens mis je ‘contact’. Contact met collega´s, contact met klanten; contact met de markt; en contact met jezelf. Je stopt en staat stil. Je kijkt verward om je heen, je mist de essentie in alles wat je doet, je communiceert anders, je kunt er geen touw meer aan vast knopen en staat alleen.

Drie jaar geleden zat ik in een soortgelijke situatie. Toen als leidinggevende in een groot retailbedrijf, waarin ik gekaderd werd door routines, directief stuurde op regels en geleefd werd door de hectiek van alle dag. Op vrijdagmiddag, 28 februari 2014 heb ik de knoop doorgehakt; ik neem ontslag en ‘kleur’ mijn leven anders in. Het is niet langer belangrijk wat ik allemaal moet doen; maar ik stel mezelf de vraag waarom ik iets wil doen en hoe ik een positieve bijdrage kan leveren. Vandaar MANDAAD ondernemersadvies.

Logo_Mandaad_RGB_150

Waar veel adviseurs hun website als platform gebruiken om je te vermoeien met wat ze allemaal kunnen en zichzelf daarbij hard op de borst slaan, wil ik mijn website gebruiken om de vraag te stellen wat ik voor je kan betekenen.

Het is namelijk niet relevant wat ik als bedrijfsadviseur allemaal kan; want dat is randvoorwaardelijk om mijn werk te doen. De essentiële vraag is hoe ik mijn werk doe; hoe ik communiceer, hoe ik inzicht geef, hoe ik mogelijkheden aanreik, richting bepaal, een positieve bijdrage lever en resultaat boek.

Er heeft zich vaak al een heel proces afgespeeld, voordat ik met een ondernemer of organisatie in contact treed. Het heeft tijd nodig om te beseffen dat je op een gegeven moment ondersteuning van een extern adviseur kunt gebruiken. Een verstandige keuze want ‘een knoop doorhakken is moeilijk als je er midden in zit’. Ieder mens heeft reflectie, inzicht, sparring en richting nodig, zo ook ondernemers, managers en leidinggevenden.

Heb jij er wel eens bij stil gestaan dat de manier waarop je informatie inwint en beslissingen neemt, veel zegt over de welk type bureau of adviseur bij je past? Er is openheid en moed voor nodig om een extern adviseur te benaderen en jouw hulpvraag te stellen. Op zo’n moment lijkt het me niet prettig om met een adviseur het gesprek aan te gaan, die zichzelf hard op de borst slaat en niet luistert naar jouw verhaal. Je wilt als mens gezien worden, als ondernemer, manager of leidinggevende gehoord worden en iemand tegenover je hebben zitten die contact maakt. Iemand die naar je luistert en je de vraag stelt wat hij op zakelijk gebied voor jou kan betekenen.

wim_kleur-web

De naam MANDAAD is afgeleid van ‘MANDAAT’; [het] mandaat – zelfstandig naamwoord.
Uitspraak: man’dat. Verbuigingen: man|daten (meervoud)

‘OPDRACHT DIE JE VAN ANDEREN KRIJGT
OM NAMENS HEN IETS VOOR ELKAAR TE KRIJGEN.’

Adviestrajecten

Ik ben ambitieus en werk resultaatgericht door doelstellingen, te vertalen in concrete adviestrajecten.
Elke ondernemer en organisatie wil zich positief ontwikkelen, maar dit houdt voor ieder wat anders in. Voor de ene ondernemer betekent dit het verhogen van de omzet en voor de andere organisatie houdt positieve ontwikkeling het verbeteren van de werksfeer in.

Hier kun je lezen welke adviestrajecten ik vanuit MANDAAD aanbied. De invulling van een adviestraject ontstaat door positieve ontwikkeling te vertalen in concrete doelstellingen.

“Zaken simpel houden is vrij moeilijk. Zaken moeilijk maken is daarentegen vrij simpel!”

organisatieadvies-leidinggeven
Organisatieadvies & Leidinggeven

Organisatieadvies & Leidinggeven

WIKIPEDIA 2016: Doel is om de te adviseren organisaties te helpen om beter te functioneren en presteren. Dit wordt bereikt door de bestaande organisatieproblemen in kaart te brengen, te analyseren wat de oorzaken zijn en een verbeterplan te schrijven.

Organisatieadvies richt zich op de bedrijfsstrategie, op tactische plannen, operationele bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, personeelsbeleid zoals aansturing, beloningsbeleid en functiewaarderingssystemen, en op communicatie- en informatiestromen.

Behalve adviseren, ondersteunen organisatieadviseurs ook regelmatig bij de implementatie van de door hen geadviseerde oplossingen.

WIKIPEDIA 2016: Leidinggeven: Volgens Henry Mintzberg, een Canadese wetenschapper, beoefent een leidinggevende drie typen activiteiten:
Interpersoonlijke activiteiten: vertegenwoordiging van de organisatie naar de buitenwereld;
Informationele activiteiten: een spreekbuis, zowel intern (naar ondergeschikten) als extern;
Besluitvormende activiteiten: informatie omzetten in planmatige actie.

Een leidinggevende houdt de omgeving in de gaten, heeft visie, en weet met overtuigingskracht zijn ideeën zodanig over te brengen dat anderen zijn visie op de organisatie overnemen en gaan delen.


communicatieadvies
Communicatieadvies

Communicatieadvies

WIKIPEDIA 2016: Een communicatieadviseur, of communicatiespecialist, is een beroepsbeoefenaar die advies geeft over de intern en externe communicatie van een organisatie of een individueel persoon.

Communicatieadviseurs worden ingezet om een communicatiestrategie, -plan of communicatieprotocol op te zetten en uit te voeren, zodat zo’n persoon, bedrijf, maatschappelijke organisatie of politieke partij in dialoog kan komen met haar omgeving. Een communicatieadviseur ondersteunt ook de interne communicatie door communicatietrainingen te verzorgen.


commercieel-advies
Commercieel Advies

Commercieel Advies

WIKIPEDIA 2016: Commercieel of verkoop advies is advies die verricht wordt om de aankoop van producten bij de klant aan te moedigen. Hierbij wordt het koopgedrag op korte termijn te beïnvloed en de loyaliteit op langere termijn te vergroot. Het commercieel advies kan zowel gericht zijn op het direct aanprijzen van de ‘handel’ kijkend naar koopmotivatoren, als op het indirect aansporen van de klant tot het kopen van de waar.

Commercieel advies is het verschaffen van prikkels, beloningen en loyaliteit om afnemers te stimuleren op korte termijn een product of dienst te kopen en trouw te blijven op (middel) lange termijn. Waar reclame een instrument is voor de (middel) lange termijn om de attitude van de markt met betrekking tot een aanbieder te beïnvloeden, is verkoopbevordering een instrument om op korte termijn het besluit tot kopen aan te wakkeren.

Verkoop bevorderende activiteiten vormen een belangrijk element in de promotiemix (Marketingmix). Zij verhogen de mate waarin de afnemer zich met het merk / product associeert, het accepteert, herinnert, herkent en de proef op de som neemt.


retailadvies
Retailadvies

Retailadvies

WIKIPEDIA 2016: Retailadvies is specifiek advies over het leiden en ontwikkelen van een winkelbedrijf of andere vorm van consument georiënteerde onderneming, ongeacht de branche of sector.

Retailadvies kan betrekking hebben op alle of specifieke hoofdtaken:

Plaats: locatie, zichtbaarheid, oppervlakte, inhoud en voorwaarden.
Productbeheer: inkoop, budgetten, voorwaarden, aanleveringen, bestellingen, ontvangst en controle van de goederen, opslag, bewaring (bederf) en retouren.
Prijs: prijsbepaling, categoriebepaling, omzetsnelheid en omzetopbouw.
Promotie: marktontwikkeling, positionering, marketing, commerciële (seizoens)kalender
Presentatie: visual merchandise, schappenplan, beheer en verlichting.
Personeelszaken: wel/niet aannemen van medewerkers, het werven van medewerkers; arebeidscontracten, opleiding en ontwikkeling; ziekteprotocollen, performance management; uitbetaling, vakantieregeling; werkregeling; onderhouden van de relaties met de sociale partners.
Pandbeheer: beheer van het bedrijfsgebouw (met inbegrip van veiligheid, verzekeringen, hygiënische voorschriften, milieuvoorschriften) en (interne en externe) diefstalpreventie.
Administratie: liquiditeitsprognoses en het beheren geldstromen. KPI’s, Key Performance Indicators (omzet, winstcijfers, cashflow, rentabiliteit, enz).


Door de vraagstelling zo volledig mogelijk te omschrijven, kan er voor iedere ondernemer en organisatie een op maat gemaakt advies worden opgemaakt.

Het venijn zit daarbij vaak in de staart. Voorgenomen aanpassingen worden niet altijd meteen omarmt en kunnen op weerstand stuiten. Daarom vormen het implementatieproces en het communicatietraject essentiële onderdelen van de adviezen die ik vanuit MANDAAD lever. Zonder draagkracht, geen daadkracht. Zonder daadkracht, geen verandering. Zonder verandering, geen resultaat.

Zelf communiceer ik open, positief, direct en ‘recht door zee’; coachend als het kan en directief wanneer het moet. Ik beheers alle communicatiestijlen, waardoor ik snel afstemming kan vinden en mijn boodschap goed over breng. Ik streef naar het creëren van ondernemerschap en samenwerking door losse eindjes aan elkaar te knopen, zodat ondernemers of leidinggevenden en hun medewerkers initiërend en realiserend kunnen zijn op hun vakgebied. Dit verbindt elkaar en boeit iedereen.

Ik ben Wim Hoekstra; aangenaam kennis te maken.

Ik ben geboren en getogen in een klein dorpje in Noord West Friesland; en daarmee een diepFries. Ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin. Mijn ouders en (over)grootouders hebben van 1910 tot 2010 een kledingwinkel gehad, waarin herenkleding gemaakt en verkocht werd. Zes dagen per week aan het werk en twee weken per jaar vrij.

Het dorpsleven, onze winkel bij huis en de constante aanwezigheid van klanten heeft mij gevormd tot wie ik ben. Ik maak snel contact, ben open, wil niets minder dan tevreden klanten en haal mijn voldoening uit lachende gezichten.

Inmiddels ben ik de veertig gepasseerd, gelukkig getrouwd, vader van twee prachtige kinderen en waardeer steeds meer de ´kleine´ dingen van het leven. De belangrijkste dingen in het leven, zijn ook geen dingen! Inspiratie haal ik uit authentieke levensverhalen, creatie en muziek. Zo geniet ik enorm van Nederlandse artiesten als Boudewijn de Groot en De Dijk.

28 februari 2014 heb ik een belangrijke knoop doorgehakt en daar ben ik trost op. Ik help nu mensen, spar met ondernemers en sta organisaties bij. Mijn persoonlijke drijfveer wordt treffend verwoord in de songtekst van het nummer ´voor de tover´ van De Dijk.

Betoverende momenten waarnaar ik streef. Bedrijfsadvies is objectief, procesmatig, pragmatisch en resultaatgericht; maar wordt pas echt interessant door de subjectieve invulling van een mens.

Referenties

 • “Ik heb met Wim samengewerkt in 2015 en 2016 bij de tot standkoming van www.sportmetzorg.nl. Dankzij zijn kennis en de keuzes die hij maakt in het gebruik van zijn netwerk, is het hem gelukt om dit op te zetten en vorm te geven. Samenwerken staat daarin centraal. Organiseren en structureren is wat hij op een prettige manier hanteert om tot resultaat te komen. Het was een plezier om met je te werken Wim. Dank je wel voor deze succesvolle periode.
  En passant ook nog een boost gegeven aan de presentatie van Dantuma Medische Speciaalzaak in beeldvorm en verwoorden van merkbelofte en kernwaarden. Geweldig!”

  Geert DantumaCommercieel Directeur Dantuma Medische Speciaalzaak
 • “Wim is zakelijk en direct met een menselijke kant en een grote gun factor. Ik heb prettig met Wim samengewerkt aan een aantal projecten waarvoor hij verantwoordelijk was. Wim bedenkt waar hij naartoe wil, stelt zijn doelen en weet de juiste mensen om hem heen te verzamelen om die doelen te realiseren.”

  Michel GarmannEigenaar ZAGA Online Marketing
 • “Ik heb Wim leren kennen als een representatieve en goed uitziende jonge man, met een leuke uitstraling. Omdat we veel jonge mensen in dienst hebben vond ik dat fijn. Tijdens het kennismakingsgesprek met Wim heb ik veel kunnen vertellen en had hij al snel ideeën hoe hij ons kon helpen. Ook de medewerkers konden hun verhaal kwijt en toen Wim alles in kaart had gebracht, heeft hij aan een nieuwe organisatiestructuur gewerkt. Een nieuwe structuur vergt duidelijke keuzes en bevorderd persoonlijke ontwikkeling. Zo heb ik er voor gekozen de operationele kant van de verzorging los te laten, waardoor ik nu meer oprechte tijd en aandacht heb voor onze medewerkers. Zij kunnen nu met hun vragen bij mij terecht en zo kunnen we er samen weer voor gaan. En, mocht ik nu nog vragen dan kan ik nog steeds bij Wim terecht, Wim bedankt!”

  Hannie IdsardiEigenaresse kinderopvang De Wielenweide
 • “ Binnen ons uniek onderwijs concept zijn we altijd opzoek naar kennis die we ‘just in time’ kunnen inzetten om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de praktijk. Wim heeft zich daarin van waarde laten zien. Op het gebied van projectmanagement heeft hij met studenten in onze hoofdfase hun eigen projecten geanalyseerd en hun van feedback voorzien. De werkwijze van Wim kenmerkt zich door een intensieve voorbereiding, maximale inzet, een zeer correcte presentatie en een warme persoonlijkheid. Wim kan in een paar momenten een organisatie in schatten en weet zich aan te passen zodat hij snel ‘binnen’ is. Daarbij zal hij zijn eigenheid en scherpe blik nimmer verliezen.”

  Robert KeunDocent transmedia storytelling, film en video | Coördinator minor Transmedia Storytelling opleiding Communication & Multimedia Design (CMD)
  Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • “ Voor verschillende projecten heb ik samengewerkt met Wim en dat is mij uitstekend bevallen. Wim is helder in zijn verwachtingen, zorgt voor een duidelijke en overzichtelijke briefing en reageert snel en efficient op vragen en verzoeken. Daarnaast is het een prettige persoonlijkheid om mee te werken: Wim is rustig, maar niet afwachtend, hij beschikt over een prettige dosis humor, heeft overzicht over de situatie en hij is in staat om vaart achter een project te zetten, zonder mensen in de stress te jagen. “

  Marianne van MourikEigenaar van Somnium tekst & taal, mede-eigenaar van HB 058, Kenniscentrum Hoogbegaafdheid Friesland
 • “ Wim heb ik ervaren als een prettige leidinggevende om mee te werken. Om doelstellingen te halen, begint hij met een grondige analyse en een gefundeerd actieplan. Met enthousiasme en creativiteit wordt overgegaan tot actie, waarbij het resultaat met regelmaat getoetst en zo nodig bijgestuurd wordt. Wim heeft hierbij nadrukkelijk hart voor de zaak, maar ook zeker voor de mens daarachter. Dat hij altijd vasthoudt aan zijn eigen normen en waarden siert hem.
  Behulpzaam, betrouwbaar, gedisciplineerd, pragmatisch, rationeel, relativerend, service-gericht en zelfverzekerd zijn competenties die ik bij Wim terugzie.”

  Martin de MarsRayonmanager Ziengs Schoenen

VERGOEDING

Ieder mens kan op een bepaald moment reflectie, inzicht, advies en richting gebruiken, zo ook ondernemers, managers en leidinggevenden. Het is mijn doelstelling dit vanuit MANDAAD bereikbaar te maken voor grote en kleinere organisaties; van MKB bedrijven, tot de startende ZZP’ers, en van de directie van een grote organisatie tot de lokale detaillist in de stad.

Daarom kijk ik nauwlettend naar de kostenstructuur van MANDAAD, met als uitgangspunt het uurtarief voor iedereen betaalbaar te houden. Ik ben niet de goedkoopste, maar ook echt niet de duurste in de markt. Ik factureer op basis van een vast uurtarief, waarbij overige onkosten alleen na akkoord van de opdrachtgever worden gedeclareerd. Voordat ik start met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de offerte samen zorgvuldig doorgesproken, waardoor er geen vervelende financiële verassingen achteraf ontstaan.

Je bent van harte welkom op mijn kantoor, maar ik kom ook met plezier naar jou toe, om vrijblijvend te bespreken wat ik vanuit MANDAAD voor jou kan betekenen.

CONTACT

De snelste manier om contact op te nemen is via een emailbericht of per telefoon.
Mijn werkplek bevindt zich in een inspirerende kantoorruimte in het voormalige ‘Huis van Bewaring’ De Blokhuispoort in Leeuwarden.
Je bent van harte welkom om vrijblijvend te bespreken, wat ik vanuit MANDAAD voor jou kan betekenen.

Kantoor:
Blokhuispoort Leeuwarden
Blokhuisplein 40 Kantoor 1:44
8911 LJ Leeuwarden
Telefoon: 06 467 353 50